Logradouro:Rua Aurora Benedita da Rocha
    Bairro:Jardim Guanabara
    Cidade:Belo Horizonte
    UF:MG
    CEP:31742-327